%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Tuesday, 14 January 2020 - 19:19
හමුදාව හැරගිය හෝ නීත්‍යානුකූලව ඉවත් නොවූ සාමාජිකයන්ට පොදු සමා කාලයක්
383

Views
2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 30 වනදාට පෙර හමුදාව හැරගිය හෝ නීත්‍යානුකූලව ඉවත් නොවූ සාමාජිකයන්ට යළි සේවයට එක්වීමට පෙබරවාරි 5 වනදා සිට දින 7ක පොදු සමා කාලයක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
තබ්බෝව ගොවි ජනපදයෙන් අරුම පුදුම අඹ වර්ගයක් හමුවෙයි
Tuesday, 31 December 2019 - 11:14
පුත්තලම, තබ්බෝව ගොවි ජන පදයට අයත් තේවනුවර ගොවි ගම්මානයේ ඉතා දුර්ලභ ගණයේ අඹ වර්ගයක් හමුවී තිබෙනවා.බණ්ඩාරනායක... Read More
News Image
Hiru News Programme Segments
539 Views
75,624 Views
25,567 Views
35,702 Views
83 Views
120,515 Views
Top