ඇෆ්ගනිස්ථානයට ඇමරිකාව ලබාදෙන ඩොලර් බිලියනයක ආධාර කපා හරී

Tuesday, 24 March 2020 - 18:58

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%93
ඇමරිකාව විසින් ඇෆ්ගනිස්ථානයට ලබා දෙන ඩොලර් බිලියනයක ආධාර කපා හැර තිබෙනවා.

ඒ ඇමරිකාව යෝජනා කළ පරිදි ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සභාග ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම එරට ජනාධිපති අෂ්රෆ් ඝානි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන්.


ලෝක සංවිධාන 100 කින් බලවත් රටවලට ඉල්ලීමක්
Tuesday, 07 April 2020 - 19:55

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් ලබා ගත් ණය නැවත අය කිරීම් වසරකට... Read More

අයිවරිකෝස්ට් ආරක්ෂක ඇමතිටත් කොරෝනා
Tuesday, 07 April 2020 - 16:48

බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යයක් වන අයිවරිකෝස්ට් හි ආරක්ෂක අමාත්‍ය... Read More

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ අයි.එස්. නායකයා අත්අඩංගුවට
Sunday, 05 April 2020 - 14:10

අයි.එස්. සංවිධානයේ ඇෆ්ගනිස්ථාන නායකයා ලෙස සැලකෙන අබ්දුල්ලා... Read More