Hirunews Logo
Article+14+-+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F+
Tuesday, 06 December 2016 - 11:16
නිළ ඇඳුම වෙනුවට වවුචරය අසාර්ථකයි ?
24

Shares
2,888

Views
DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE
You may also like :
News Image
Hiru News Programme Segments
2,998 Views
7,012 Views
8,152 Views
8,263 Views
774 Views
52,588 Views
Top