Hirunews Logo
%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+Bajaj+Pulsar+NS+200+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
Wednesday, 19 April 2017 - 16:47
සීතල නුවරඑළිය උණුසුම් කළ Bajaj Pulsar NS 200 (ඡායාරූප)
22,924

Views
පසුගියදා නුවරඑළියේ දී පවති AFC මෝටර් බයික් ෂෝ වැඩසටහන්නේ ස්ටන්ට් අභියෝගය ජයගැනීමට පල්සර් පවර් ස්ටන්ට් කණ්ඩායම සමත් වුණා.

එලයන්ස් ෆිනෑස් කම්පැනි පීල්සි විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන ලෝ ප්‍රකට ස්ටන්ට් ශුර romain jeandrot ද සහභාගී වීම විශේෂයක්.

පල්සර් පවර් ස්ටන්ට් කණ්ඩායම භාවිතා කරනු ලබන්නේ Bajaj Pulsar NS 200 යතුරු පැදියයි.

මෙහිදී තරඟයේ විශිෂ්ටතම ස්ටන්ට් ධාවකයා වුයේ සමීර පියදිගමයි.

මෙම තරඟයේ අවසන් ප්‍රතිපලය වුයේ Bajaj Pulsar යතුරුපැදි මාදිලි සියල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා යතුරුපැදි බවට ජනතාව අතරට පැමිණ තිබීමයි.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE