Hirunews Logo
%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%A0%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
Friday, 19 May 2017 - 19:26
ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න චෙකෝස්ලෝවැකියාව සූදානමින්
559

Views
චෙකෝස්ලෝවැකියාවේ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික සමාගම් කිහිපයක නියෝජිතයින් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

ඒ මෙරට සිදුකළ හැකි නව ආයෝජන සම්බන්ධයෙන්.

එහිදී ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවදානයක් යොමුකර ඇති බව ද වාර්තා වනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE