Hirunews Logo
%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
Saturday, 17 June 2017 - 14:14
පසුගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම ප්‍රදානයන් ඇමරිකාවෙන් - ණය චීනයෙන්
18

Shares
2,175

Views
පසුගිය 2016 වසර තුළ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම මූල්‍ය ප්‍රදානයන් ලබාදී ඇත්තේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වන අතර, වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් ලබාදී ඇත්තේ චීනය බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙනවා.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 23.83ක් 2016 වසරේදී ප්‍රදානයන් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබෙනවා.

එය ශ්‍රී ලංකාව නැවත නොගෙවිය යුතු ප්‍රදානයන්ගෙන් සියයට 44ක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් එනම්, ඩොලර් මිලියන 440.76ක් ලබාදී ඇත්තේ චීනයයි.

ඊට අමතරව විදේශීය රජයන් සහ බහුජාතික ආයතන ඔස්සේ ව්‍යාපෘති සහ ප්‍රතිපත්ති ණය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 1562.2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 354.86ක් ණය වශයෙන් සහ ඩොලර් මිලියන 9.28ක් ප්‍රදානයන් වශයෙන් ලබාදී ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශ දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ලබාදුන් මූල්‍යාධාර ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 336.63ක් වන අතර, ජපානය ඩොලර් මිලියන 159.7ක් ණය ආධාර වශයෙන් සහ ඩොලර් මිලියන 7.01ක් ප්‍රදානයන් වශයෙන් ලබාදී තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතන ණය වශයෙන් ලබාදී ඇති මුදල ඩොලර් මිලියන 22.63ක් වන අතර ඔවුන් 2016 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් ප්‍රදානයන් හි වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 9.7ක්.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE