Hirunews Logo
%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Friday, 11 August 2017 - 19:40
පෞද්ගලික අංශයේ ණය වර්ධනයේ අඩුවක්
1,183

Views
මේ වසරේ මුල් කාලසීමාව තුළ ඉහළ මට්ටමක පැවැති පෞද්ගලික අංශය වෙත සපයන ලද ණය වර්ධනය මෑත කාලය වන විට අඩු වී ඇති බව මහබැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

වෙළඳපොළේ පවතින ඉහළ නාමික සහ මූර්ත ණය පොලී අනුපාත හේතුවෙන් මුදල් සහ ණය සමස්ත වර්ධනය ඉදිරි කාලසීමාව තුළ තවදුරටත් මන්දගාමී වනු ඇති බවයි මහබැංකුව සඳහන් කරන්නේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE