Hirunews Logo
%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B7%85%E0%B6%9F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%83+13+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
Sunday, 10 September 2017 - 8:02
මීළඟ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය මේ මස 13 වනදා
1,192

Views
රුපියල් මිලියන 23,000 ක්, වටිනා මීළග භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය මේ මස 13 වැනිදා පැවැත්වෙනවා.

දින 182කින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන 13,000 ක් වටිනා බිල්පත් සහ දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 10,000 ක් වටිනා බිල්පත් මෙහිදී වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE