Hirunews Logo
%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%A7%E0%B6%B8++%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
Sunday, 17 September 2017 - 14:25
රටටම ලුණු දෙන්න මන්නාරම සහ අලිමංකඩ සූදානමින්
15

Shares
1,852

Views
අලිමංකඩ සහ මන්නාරම ප්‍රදේශවල පවතින ලුණු ලේවායන් සංවර්ධනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි වසර 2 ක කාලය තුළ ලුණු ආනයනය කිරීම නවතා දැමීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ මන්නාරම ලුණු කර්මාන්තශාලාව මගින් ලුණු ටොන් 6000 ක් සහ අලිමංකඩ ලුණු කර්මාන්තශාලාව මගින් ලුණු ටොන් 5000 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE