Hirunews Logo
%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Sunday, 17 September 2017 - 19:29
ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෝටර් රථ ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්
3,255

Views
ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෝටර්රථ තවදුරටත් ප්‍රචලිත කිරීම සදහා අවශ්‍ය වැඩපිලිවෙලක් සකස් කිරීමට මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෝටර් රථ නැවත ආරෝපන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරිමටද බලාපොරොත්තු වන බවයි එම කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE