Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Saturday, 18 November 2017 - 7:45
කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනයක්
442

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

තොරතුරු තාක්ෂණ, නිෂ්පාදන සහ බැංකු හා රක්ෂණ සමාගම්වල කොටස් මිල ඉහළ යාමක් එහිදී දක්නට ලැබුණා.

ඒකක 34කින් ඉහළ ගිය සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 6483.55ක් ලෙසයි.

සමාගම් 113ක කොටස් ඊයේ ඉහළ ගිය අතර, 75ක කොටස් මිල පහත වැටුණා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE