Hirunews Logo
%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
Sunday, 03 December 2017 - 13:01
තේ කම්හල් නවීකරණයට ජපානයෙන් ආධාර
3

Shares
405

Views
ප්‍රාදේශීය වතු වැවිලි සමාගම්වලට සහ කුඩා තේවතු හිමියන්ට අයත් තේ කම්හල් නවීකරණය සඳහා ජපානයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාගැනීමට සැළසුම් කෙරෙනවා.

ඒ සඳහා ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා බැංකුව සහ මිට්සුබිෂි මූල්‍ය සමූහය සමග වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සහ භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා ඇති බව සඳහන්.

ඒ පිළිබඳ ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මෙම මූල්‍යාධාරයේ පළමු අදියර යටතේ තේ කම්හල් 250 ක් නවීකරණය කිරීමට අපේක්ෂිතයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE