Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Wednesday, 06 December 2017 - 8:54
කොටස් වෙළදපොළ පහළ යාමක්
118

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ දිනයේ පහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා.

සියළු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 15.36කින් පහළ ගොස් ඒකක 6390.55ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 4.34කින් පහළ ගොස් වාර්තා වූයේ ඒකක 3716.5ක් ලෙසයි.

දිනයේ සමස්ත වෙළදපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 918ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE