Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Wednesday, 06 December 2017 - 13:51
කොටස් වෙළඳපොල අතරමැදියන් නියාමනයට පනත් කෙටුම්පතක්
316

Views
ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිසම් සභා පනත ඉවත් කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ කරුණු වලට විධිවිධාන සැලසීම පිණිස වන පනත් කෙටුම්පතක් අද (06) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ඒ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක විසින්.

අද ඉදිරිපත් කළ පණත් කෙටුම්පත තුලින් කොටස් වෙලඳපොළ අතරමැදියන් නියාමනය සහ වෙලඳපොළ විෂමාචාර සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකිරීමට අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් සැලසෙනු ඇති.

මේ අතර, රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමණාකරණ, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශවල වැය ශිර්ෂ සම්බන්ධයෙන් අයවැය කාරක සභා විවාදය මේ වනවිට පැවැත්වෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE