Hirunews Logo
%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+17+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F
Friday, 12 January 2018 - 19:17
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 17 වන දා
2

Shares
341

Views
රුපියල් මිලියන 21,500 ක්, වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 17 වනදා පැවැත්වෙනවා.

එහිදී දින 182 කින් කල්පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 9000ක බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ ඉතිරි මිලියන 12,500ක බිල්පත් දින 364කින් කල් පිරෙන පරිදි වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE