Hirunews Logo
%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Saturday, 17 March 2018 - 9:14
විදේශ සංචිත ඉහළට
126

Views
මෙරට විදේශ සංචිත පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.9ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා.

ජනවාරි මාසය අවසානයේ එය පැවතුණේ ඩොලර් බිලියන 7.6ක් ලෙසයි.

පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ පැවති ඩොලර් බිලියන 7.9ක සංචිතය සමන්විත වන්නේ ඩොලර් මිලියන 6894.42ක විදේශ මුදල් සංචිතයකින් සහ ඩොලර් මිලියන 945ක රන් සංචිතයකින්.

මහබැංකුවේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුවල අගය ද ජනවාරි මාසයේ පැවති රුපියල් මිලියන 20,831ක සිට 13,262 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

එමෙන්ම මාර්තු 16 වන දා දක්වා මේ වසරේදී රුපියලේ අගය සියයට 2කින් පහත වැටී ඇති බවයි මහබැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE