Hirunews Logo
%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B7%85%E0%B6%9C+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+21+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
Saturday, 17 March 2018 - 19:48
මීළග භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය ලබන 21 වනදා
92

Views
රුපියල් මිලියන 26,000 ක්, වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 21 වනදා පැවැත්වෙනවා.

එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 4000 ක සහ දින 182 කින් කල්පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 7,000ක බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ ඉතිරි මිලියන 15,000ක බිල්පත් දින 364කින් කල් පිරෙන පරිදි වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE