Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Thursday, 19 July 2018 - 7:46
කොටස් වෙළඳපලේ පහත වැටීමක්
177

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ පහත වැටුණු අතර, සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය  ඒකක 6160.7 ක් ලෙස දැක්වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 103.7 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 544 ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE