Hirunews Logo
%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Thursday, 06 September 2018 - 12:45
කන්කසන්තුරේට කර්මාන්ත කලාපයක්
186

Views
කන්කසන්තුරේ සිමෙන්ති කම්හල පිහිටා තිබූ අක්කර 100 ක භූමි ප්‍රමාණය තුළ කර්මාන්ත කලාපයක් පිහිටුවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම භූමිය කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට ලබාදීමට නියමිත අතර ඊට රුපියල් මිලියන 998 ක මුදලක් ආයෝජනය කිරීමටයි කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත්තේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE