%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Saturday, 20 October 2018 - 7:22
කොටස් වෙළදපොළ පහළට
196

Views
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ තවදුරටත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 5761ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ මුළු පිරිවැටුම ඊයේ දිනයේදී රුපියල් මිලියන 204කට සීමා වුණා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE