%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Friday, 11 January 2019 - 18:49
කාර්මික නිෂ්පාදන අඩුවක්
179

Views
පෙර වසරට සාපේක්ෂව 2018 වසරේ අවසානය වන විට නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයෙහි කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය සියයට 1.2කින් අඩු වී ඇති බව ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ආර්ථික වර්ධනය මෙහෙය වන ප්‍රධාන අංශ හඳුනා ගැනීමට මෙම දර්ශකය වැදගත් වන අතර, පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදී නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 20ක් අතරින් 8ක්ම ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබීම ද විශේෂත්වයක්.

කඩදාසි, දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනවල අඩුවීමක් එහිදී පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE