%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
Thursday, 17 January 2019 - 21:45
කාබන් බද්ද රජයේ වාහනවලටත්
211

Views
මේ වසරේ ජනවාරි මස පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන කාබන් බද්ද රජයේ සියලු වාහන සඳහාද අදාළ වන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

රජය සතු වාහන කාබන් බද්දෙන් නිදහස් කර ඇති බවට මීට පෙර විවිධ වාර්තා පළවුණා.

සෑම වාහනයක් සඳහාම ලියාපදිංචි කරනු ලබන පළමු වර්ෂයේදී හැර වාර්ෂිකව ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කරනු ලබන අවස්ථාවේදී මෙම බද්ද අය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE