%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A
Wednesday, 06 February 2019 - 7:45
සේනා පාලනයට පෙරමෝන උගුල්
908

Views
සේනා දළඹු ගහණය පාලනය කිරීම සඳහා පෙරමෝන උගුල් 20,000 ක් එක්සත් රාජධානියෙන් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පසුගිය දිනක මහඉලූප්පල්ලම - ගොවි පර්යේෂණායතනය සිදුකළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මේ බව කියා සිටියේ.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE