%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD
Wednesday, 13 March 2019 - 7:49
කෘෂිකර්ම ප්‍රවර්ධනයට චීනයෙන් අතහිත
224

Views
කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර නව තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මෙහිදී ශ්‍රමිකයන් පුහුණු කිරීමට සහ නවීන තාක්ෂණය ලබාදීමට චීන රජය සිය සහය ලබාදීමට එකඟතාව පළ කරන බව සඳහන්.

මීට අදාළ මූලික සාකච්ඡාවක් පසුගිය දා චීනයේ කෘෂිකර්ම විෂය භාර උප අමාත්‍යවරයා සහ මෙරට තානාපතිවරයා අතර පවත්වා තිබෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE