2018+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8D%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%87.%E0%B6%A9%E0%B7%9C.+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+2.37+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Tuesday, 19 March 2019 - 20:20
2018 වර්ෂයේ ඍජු විදේශ ආයෝජන ඇ.ඩො. බිලියන 2.37 ක්
209

Views
පසුගිය වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.37 ක ඍජු විදේශ ආයෝජන හිමිවී ඇති බව ආයෝජන මණ්ඩලය පවසනවා.

එය පෙර වසරට සාපේක්ෂව සියයට 38 ක වර්ධනයක් බවයි එමඟින් ප්‍රකාශ කළේ.

එමෙන්ම මේ වසර තුළදී ඩොලර් බිලියන 3 ක ඍජු විදේශ ආයෝජන ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරනවා.

1978 වසරේ ආයෝජන මණ්ඩලය පිහිටවූ දා පටන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 17 ක ඍජු විදේශ ආයෝජන ලැබී ඇති අතර, ඉන් සියයට 34 ක්ම හිිමිවී ඇත්තේ 2015 වසරෙන් පසුවයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE