%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%93%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
Wednesday, 24 April 2019 - 12:58
දඹුල්ල ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු තොග ගොඩගැසේ
1,348

Views
දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු තොග ගොඩගැසී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

පසුගිය දින කිහිපයේ පැනවූ පොලිස් ඇඳිරි නීතියත් සමඟ පිට පලාත්වලින් වෙලදුන් එළවළු මිලදී ගැනීමට දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට නොපැමිණීම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වය මත වම්බටු, මෑකරල්, පිපිඤ්ඤා වැනි එළවළු වර්ගවල මිල ගණන්ද පහත වැටී ඇති අතර, කන්ද උඩරටින් ලැබෙන එළවළු ප්‍රමාණය ද අඩු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.rn
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE