%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%92%E2%80%8D%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+50%2C000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
Wednesday, 24 April 2019 - 15:30
වී අලෙවි මණ්ඩලය මහ කන්නයේදී වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් 50,000 ක් මිලදී ගනී
1

Shares
179

Views
මෙවර මහ කන්නයේ අස්වැන්නෙන් වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් 50,000 ක් මිලදී ගත් බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසනවා.

එහිදී වැඩිම අස්වැන්නක් මිලදී ගෙන ඇත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන්. සම්බා වී කිලෝ 1 ක් රුපියල් 41 කටද, නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38 බැගින්ද වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගනු ලබනවා.

ඒ සඳහා රජය මගින් රුපියල් මිලියන 5,000 ක් වෙන් කර ඇති බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE