%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Thursday, 25 April 2019 - 12:50
දඹුල්ලට එළවළු ලැබීමේ අඩුවක්
537

Views
දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන එළවළු ප්‍රමාණය සියයට 80 කින් පමණ පහල බැස තිබෙනවා.

එහි කළමනාකාරභාරය සඳහන් කළේ රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු ලොරි අඩුවෙන් පැමිණීම මීට හේතු වී ඇති බවයි.

දිනකට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු ලොරි 100ක් පමණ පැමිණෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE