Hirunews Logo
%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+10+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
Thursday, 16 May 2019 - 19:55
බහාලූම් ප්‍රවාහන ගැල් 10 ක් දිවයිනට
233

Views
වසර 30 කට පසු ආනයනය කළ දුම්රිය බහාලූම් ප්‍රවාහන ගැල් 10 ක් අද දිවයිනට ළඟා වුණා.

දැනට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින්නේ බහාලූම් ප්‍රවාහන ගැල් සංඛ්‍යාව 25 ක් පමණයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE