%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Friday, 17 May 2019 - 19:04
කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට
207

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල මිල දර්ශක අද (17) ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළ අතර, දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 5259.71 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 70.7 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 1389.3 ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE