%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%A7
Saturday, 18 May 2019 - 7:05
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කොටස් වෙළදපොළට
186

Views
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල නැවතත් කොටස් වෙළදපොළ ආයෝජන සඳහා එක්ව සිටිනවා.

එමගින් පසුගිය සතියේ එක් සමාගමක කොටස් මිලදී ගත් බවයි මහබැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සංචිත වටිනාකම මේ වන විට රුපියල් ටි‍්‍රලියන 2.3 ඉක්ම වනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE