%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA
Monday, 20 May 2019 - 7:15
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටුවන්න ඇමරිකානු සහය
128

Views
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා ඇමරිකාව සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය තිලක් මාරපන ඇමරිකාවේ සිදුකරන ලද නිළ සංචාරයේදියි.

මෙම සංචාරයේදී ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝ සමඟද තිලක් මාරපන අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE