Hirunews Logo
%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+10%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
Tuesday, 11 June 2019 - 7:42
රජය සතු ව්‍යාපාර 10ක් සාමුහික අභිලාශ ප්‍රකාශ අත්සන් තබයි
125

Views
රජය විසින් තෝරා ගත් රජය සතු ව්‍යාපාර 10ක් සමඟ සාමුහික අභිලාශ ප්‍රකාශ අත්සන් තැබීම ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී සිදුකෙරුණා.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිළි සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ලංකා සතොස, රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු රජය සතු ව්‍යාපාර 10ක් මෙම සාමුහික අභිලාශ ප්‍රකාශනයට අත්සන් තැබූ බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය, රේඛීය අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරය අතර අත්සන් තැබෙන මෙම ත්‍රෛපාර්ශවික ගිවිසුම්වලින් ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම අපේක්ෂා කෙරෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE