%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD
Saturday, 15 June 2019 - 13:24
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිවලට අතහිත
1

Shares
137

Views
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘති බල ගැන්වීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාදී තිබෙනවා.

එමගින් ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ලබාදෙන ණය ව්‍යාපෘති පුළුල් කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇති.

විශේෂයෙන් තරුණ පෙළ හරහා ව්‍යවසායකත්ව සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම මූල්‍යාධාරය ඉවහල් වනු ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු හරහා අදාළ ණය මුදල් ව්‍යවසායකයන් වෙත ලබාදීමට නියමිතයි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 50ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාදීමට අදාළ ගිවිසුමට ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබා තිබෙනවා. 
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE