%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+7.2%E0%B6%BA%E0%B7%92
Wednesday, 19 June 2019 - 7:40
නිළ සංචිත ඩොලර් බිලියන 7.2යි
140

Views
වසරේ පළමු මාස 4 අවසන් වනවිට  මෙරට දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.2 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එසේම මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 3.3 කින්  ශක්තිමත් වී ඇති බවයි නවතම මහ බැංකු වාර්තා ප්‍රකාශ කළේ.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE