Hirunews Logo
%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A0%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Tuesday, 25 June 2019 - 19:24
දේශීය දියර කිරි පරිභෝජනය ප්‍රචලිත කිරීමට වැඩසටහනක්
164

Views
දේශීය නැවුම් දියර කිරි පරිභෝජනය ප්‍රචලිත කිරීමේ පුළුල් වැඩසටනක් දියත් කිරීමට කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් මෙම වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 20 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අතර, ඒ යටතේ කාන්තා මූලික පවුල් මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කිරි ගොවිපල සඳහා සියයට 50 ක රජයේ දායකත්වය යටතේ රුපියල් 80,000 ක උපරිමයකට යටත්ව කිරි ගවයෙකු ලබාදෙන බවද සඳහන්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE