Hirunews Logo
%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+31+%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
Wednesday, 26 June 2019 - 7:55
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන් අගෝස්තු 31 න් පසු අවසන්
146

Views
ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් සිදුකරන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ සියලු වැඩසටහන් අගෝස්තු 31 වනදා අවසන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඊට අදාළ උපදෙස් රජයේ නිලධාරින් වෙත ද නිකුත් කර ඇති බවයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE