%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Tuesday, 13 August 2019 - 7:45
කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට
66

Views
කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය ඒකක 64.85කින් එනම්, සියයට 1.1කින් ඉහළ ගිය අතර, දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 5943.11ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ ප්‍රධානතම සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස්. ඇන්ඞ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 69.58කින් ඊයේ දිනයේදී ඉහළ ගියා.

ඒ අනුව එම දර්ශකය සටහන් වූයේ 2955.37ක් ලෙසයි. කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.17ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE