%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Wednesday, 14 August 2019 - 8:32
කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට
70

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ දෛනික පිරිවැටුම කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් ඊයේ දිනයේදී පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE