%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
Friday, 23 August 2019 - 8:04
කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
68

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ ඒකක 2.72 කින් පහත වැටුණු අතර, දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 5905 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් මිලියන 26.6 ක් දිනය තුළ හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 586.5 ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE