%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+16+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F
Sunday, 13 October 2019 - 19:24
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් 16 වන දා
96

Views
රුපියල් මිලියන 22,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 16 වනදා සිදුකෙරෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 3000 ක බිල්පත් සහ දින 182 කින් කල් පිරෙන මිලියන 6500ක මෙන්ම, දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 12,500 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE