%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%8D%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
Friday, 18 October 2019 - 13:07
මේ වසරේ ඍජු ආයෝජන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට නොහැකි වී ඇතැයි ආයෝජන මණ්ඩලය කියයි
100

Views
ඩොලර් බිලියන 3ක් වන මේ වසරේ මෙරට ඍජු ආයෝජන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති බව ආයෝජන මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

එය බොහෝදුරට පසුගිය වසරේ ආයෝජන ප්‍රමාණයට සමාන වනු ඇති බවයි විශ්වාස කෙරෙනවා.

පසුගිය වසරේ මෙරට ඍජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 2.1ක් වූ අතර, එය පෙර වසරට වඩා සියයට 11.8ක වර්ධනයක්.

 කෙසේ නමුත්, ආයෝජන ප්‍රවාහය සැලකූ විට මේ වසරේ ඍජු විදේශ ආයෝජන ඩොලර් බිලියන 1.5ත්, 2ත් අතර වනු ඇති බවයි අනුමාන කෙරෙන්නේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE