%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA
Sunday, 20 October 2019 - 19:12
යෝජිත ජලය නිකුත් කිරීමේ කාලසටහනට ගොවි සම්මේලනයේ විරෝධය
73

Views
ඉදිරි මාස් කන්නයේ වී වගාව සඳහා යෝජිත ජලය නිකුත් කිරීමේ කාලසටහනට විරෝධය පළ කරන බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය ප්‍රකාශ කළා.

දඹුල්ල නගරයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි නියෝජිතයින් කියා සිටියේ ජල පාලන කමිටුව මෙම කාලසටහනට සකස් කර ඇත්තේ විධිමත් සැලසුමකින් තොරව බවයි.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE