%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Tuesday, 22 October 2019 - 19:45
කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට
97

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අද වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5880.4 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 36.7 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 968.8 ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE