%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87.%E0%B6%A9%E0%B7%9C.+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+7.6+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
Thursday, 21 November 2019 - 7:42
දළ නිල සංචිත ඇ.ඩො. බිලියන 7.6 ක්
261

Views
මේ වසරේ පළමු මාස 9 ක කාලය තුළ දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එසේම ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 1.4 කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇති බවයි මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE