%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Friday, 24 January 2020 - 7:53
කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට
97

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සියළු කොටස් මිල දර්ශකය 5984 යි දශම 5 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 13 යි දශම 3 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 604 යි දශම 5 ක්
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE