%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
Friday, 24 January 2020 - 18:46
කොටස් වෙළඳපොල ඉහළට
234

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අදත් ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සියළු කොටස් මිල දර්ශකය 5991 යි දශම 2.9ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 11.9 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 492 යි දශම 7ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE