%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
Friday, 14 February 2020 - 10:33
කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
84

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5857.30ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, කොටස් වෙළඳපොළේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 262.8 ක්.
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE