%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
Saturday, 15 February 2020 - 7:35
කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
106

Views
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ අඛණ්ඩ 6 වන දිනටත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5829.21ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළදපොළේ ප්‍රධාන සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 12කින් පමණ පහත වැටී සටහන් වූයේ 2779.76ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 427.42ක් වූ අතර, එහිදී සමාගම් 36ක කොටස් ඉහළ ගොස් 109ක කොටස් පහත වැටුණා. 
Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE