Hirunews Logo
%E0%B6%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A.
Tuesday, 05 June 2012 - 19:07
ගව පට්ටි හිමියන්ට උසස්වීම්.
4

Shares
563

Viewsගව පට්ටි හිමියන් කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයන් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. ඊට අදාළ ගැටළු සහ ව්‍යාපෘති පිළිබඳව මේ වනවිටත් සාකච්ජා කර අවසන් බවයි එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටියේ. දිවි නැගුම ජාතික වැඩසටහන යටතේ කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකයන් සංවර්ධනය කිරීම සිදුවන අතර, මොණරාගල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල මෙහි පළමු අදියර ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති. ඊට අදාළ ගොවීන් තෝරා ගැනීම මේ වනවිටත් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment

DOWNLOAD HIRUNEWS APP ON ANDROID & APPLE